Посетители из Лувра в ГУМе (2015)
Техника: Холст, масло
Размер, см:
160 х120